Ślady

Klient:
Muzeum Miasta Krakowa

Rok:
2020

Współpraca:
Oliwia Michniewska, Marta Żmija

Zdjęcia:
Bite of me

Wystawa jest opowieścią o śladach pozostawionych w przestrzeni miejskiej Krakowa przez działania wojenne. Poruszamy się po mieście ze świadkami, którzy przytaczają swoje wspomnienia. Każda historia
na wystawie to jeden bohater oraz związane z nim dokumenty, materiały ikonograficzne oraz artefakty.
Są niemymi reprezentami jego opowieści. Tytułowe ślady ujawniają się w postaci oznaczeń niemieckich bunkrów, rampie kolejowej czy śladach po kulach.

Inspiracją do aranżacji stało się miasto, którego nieregularność i zróżnicowanie historyczne buduje jego tkankę. Szary kolor ścian i betonowe postumenty są tłem dla treści i zdjęć. Ręcznie pisane tytularia zwracają uwagę na osobisty charakter prezentowanych historii. Portrety bohaterów rozpoczynają każdą z opowieści. Artefakty są prezentowane w „uporządkowanym chaosie”, co nawiązuje do zróżnicowanej tkanki miejskiej.

W ramach przestrzeni wystawy zostało wydzielone „kino”, gdzie można posłuchać opowieści bohaterów. Ponadto zostały udostępnione w formie QR kodów. Głównym elementem aranżacyjnym wystawy jest „wyrwana z tkanki miejskiej” instalacja artystyczna jednego z bohaterów wystawy. „Wciąga” widza do przestrzeni wystawienniczej i zachęca do samodzielnego eksplorowania pozostałych śladów.