Kontakt

WZORRO DESIGN S.C.


e-mail:
kontakt@wzorro.com

> telefon: +48 570 560 302

> nr konta: 73 1910 1048 2509 0521 8003 0001

adres: ul. Kościuszki 55/7, 40-047 Katowice

> NIP: 634 282 67 46

> REGON: 243 534 408

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kto jest administratorem Pana / Pani danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana / Pani dane osobowe, jest Wzorro Design S.C. (ul. Kościuszki 55/7, 40-047 Katowice)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana / Pani danych osobowych?

Napisz do nas na adres e-mail: kontakt@wzorro.com
lub na adres pocztowy: Wzorro Design S.C. (ul. Kościuszki 55/7, 40-047 Katowice)


Skąd mamy Pana / Pani dane?

Otrzymaliśmy je od Pana / Pani podczas zamówienia produktów / usług za pomocą poczty e-mail

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana / Panidanych osobowych przez Wzorro Design S.C. ?

Przetwarzamy Pana / Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zapisów umowy i świadczenia przez Wzorro Design S.C. usług, tj. :

 • zapytań, które do nas są kierowane

 • przesyłania ofert w celach związanych ze świadczeniem usług

 • dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pana / Pani
  danych dla celów podatkowych i rachunkowych

Przetwarzamy też Pana / Pani dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Wzorro Design S.C., którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych

 • prowadzenie wobec Pana / Pani działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz towarów własnych lub usług bądź towarów osób trzecich

 • kontaktowanie się z Panem / Panią, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pana / Pani zgodą – przez e-mail oraz telefon

 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Panu / Pani drogą elektroniczną

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

 • prowadzenie analiz statystycznych

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

W jaki sposób zabezpieczamy Pana / Pani dane?

Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia i procedury tak, by Pana / Pani dane były bezpieczne.

Nie przechowujemy danych dłużej niż jest to konieczne.

Nie zbieramy danych, które nie są nam potrzebne do zrealizowania założonego, szczegółowego celu.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Jednak ich brak może uniemożliwić nam realizację celów, dla których powierzają nam Pan / Pani swoje dane.

W każdej chwili mogą Państwo sprawdzać swoje dane, poprawiać je, zmieniać lub usuwać. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@wzorro.com .

W razie wątpliwości może Pan / Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona www.wzorro.com

W Pana/Pani urządzeniu (np. komputerze, laptopie, smartfonie) umieszczane są informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii (w tym LocalStorage).

Pliki cookies i LocalStorage stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów i aplikacji. Przechowują identyfikator sesji oraz informacje o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień czy też wyszukiwania informacji w serwisie.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych i może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów serwisu www.wzorro.com

www.wzorro.com może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Administrator wykorzystuje informacje zebrane przy pomocy plików cookies wyłącznie w celach analitycznych i statystycznych (Google Analytics). Pozyskuje informacje o liczbie osób odwiedzających serwis wzorro.com, ich lokalizacji terytorialnej, najchętniej wybieranych podstronach serwisu. Dzięki tym informacjom Administrator może ulepszać i usprawniać serwis.


Facebook, Instagram

Serwis wzorro.com odwołuje się do stron w serwisach społecznościowych:

 • Facebook – https://web.facebook.com/wzorrodesign/

 • Instagram – https://www.instagram.com/wzorrodesign/

Na stronach tych obowiązują zasady prywatności wprowadzone przez ich właścicieli.

Osoby, które śledzą lub subskrybują strony Wzorro Design w witrynie Facebook, Instagram, nie muszą podawać nam żadnych dodatkowych danych, oprócz tych, które upublicznili w serwisach. Dane te nie są przez nas wykorzystywane do żadnych innych celów.


Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wzorro Design S.C.

W celu realizacji swoich praw wynikających z: (art. 32 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. Ust. z 2016 r. Poz. 922 z późn. Zmianami) oraz 15 do 22

i 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ma Pan/Pani prawo do kontaktu

z Administratorem Danych:

 

pod adresem: Wzorro Design S.C. (ul. Kościuszki 55/7, 40-047 Katowice)

mailem: Katarzyna Pełka-Bura, kasiapelka@wzorro.com lub kontakt@wzorro.com

telefonicznie: +48 570 560 302

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

 

Posiada Pan/Pani prawownieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Komu udostępniamy Pana / Pani dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu
usług tj. firmie księgowej, kurierom, organom podatkowo-skarbowym.

Jak długo przechowujemy Pana / Pani dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom

 • statystycznych i archiwizacyjnych

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Przechowujemy Pana / Pani dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Pana / Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.