Partycypacja

Klient:
Zamek Cieszyn

Rok:
2011

Współpraca:
Anna Kopaczewska

„Partycypacja” to myśl przewodnia kolejnej odsłony wystawy „Dizajn w przestrzeni publicznej” organizowanej przez Zamek Cieszyn. Projekty prezentowane na wystawie pokazują przykłady partycypacji różnych grup społecznych przy projektowaniu przestrzeni publicznych. Wystawa pokazuje dobre praktyki i działania, które powstały na drodze współpracy projektantów, urzędników i mieszkańców lokalnych społeczności. Wystawa pokazuje, że do poprawy jakości przestrzeni publicznej nie zawsze potrzebne są duże pieniądze, ale zawsze bardzo istotna jest umiejętność obserwacji i współpracy. Przestrzeń wystawy została zorganizowana w oparciu o proste świerkowe ekspozytory, na których konstrukcji zawieszono plansze z opisami projektów. Całość utrzymana w świeżej, naturalnej kolorystyce. Na zielonej tablicy można było zapisać kredą swój pomysł dla Cieszyna.