Odra - most. Odra - granica

Klient:
Ośrodek Pamięć i Przyszłość - Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Rok:
2022

Projektanci:
Natalia Jakóbiec, Katarzyna Pełka-Bura, Marcin Krater, Marta Żmija-Wojciuch, Magdalena Giertuga

Fotografie:
Radosław Kaźmierczak

Wystawa “Odra - most. Odra - granica” prezentuje Odrę jako rzekę o dużym znaczeniu gospodarczym i politycznym w historii oraz kulturze naszej części Europy. 

Na ekspozycji znalazły się zabytkowe mapy mówiące o Odrze jako osi regionu oraz wyjątkowe dokumenty – traktaty polityczne – wyznaczające jej rolę granicy.

Przestrzeń wystawy została zorganizowana wokół symbolicznego przedstawienia rzeki, które wyznacza dwie osie narracyjne wystawy. Z jednej strony swoje miejsce znalazły mapy i starodruki odnoszące się do tematu Odry jako mostu. Po drugiej stronie zostały zaprezentowane traktaty i dokumenty pokazujące znaczenie Odry jako granicy. Podział przestrzeni został zaznaczony przez ściany na których umieszczono treści oraz ikonografię. Aranżację dopełniają “wyspy” z gablotami oraz nadwieszone nośniki wykonane z Tyveku z grafiką. Cenne obiekty znalazły się w gablotach zaprojektowanych specjalnie na potrzeby wystawy. Głównym akcentem na wejściu w wystawę jest wrażeniowa i dynamiczna animacja - projekcja map na podłodze. W drugiej części wystawy został umieszczony ekran prezentujący detale traktatów i dokumentów.

Kolorystyka wystawy została oparta o dwa kontrastowe kolory – głęboki i szlachetny granatowy nawiązujący do barwy wody oraz nobliwy i żywy ugrowy inspirowany kolorystyką dawnych map. Krojami pisma jakie zostały dobrane do wystawy są: bezszeryfowy grotesk Neue Hass Unica W1G oraz szeryfowa antykwa Krete. Treści na wystawie dopełniają proste, konturowe ilustracje, które stanowią umowną wartość scenograficzną. 

Integralną część projektu stanowi opracowana na potrzeby wystawy identyfikacja wizualna, która obejmowała projekty plakatu i zaproszeń. Wystawie towarzyszy katalog, którego forma jest bezpośrednio związana z dualną formą całej ekspozycji. Layout katalogu został podzielony na dwie części analogicznie do prezentowanych treści. Kolorystyka i typografia są zgodne z tymi zastosowanymi w przestrzeni wystawy. Katalog został wydrukowany na matowym papierze pochodzącym z recyklingu, którego złamany biały kolor doskonale odpowiadał archiwalnym eksponatom.