Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Klient:
Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Rok:
2019

Współpraca:
Magdalena Szklarczyk-Kominko

Głównym założeniem nowej identyfikacji wizualnej Muzeum Zamkowego w Pszczynie jest nadanie nowoczesnego wizerunku renomowanej instytucji muzealnej, przy jednoczesnym poszanowaniu dla jej rozpoznawalności. Nowa identyfikacja – z jednej strony pokazuje najważniejsze dla instytucji wartości – dbanie o lokalne dziedzictwo i kulturę, ale także sygnalizuje otwarcie na społeczne i kulturowe przemiany. Główny znak Muzeum Zamkowego w Pszczynie to uproszczona sylwetka jednej z fasad Zamku. Dwa kolejne znaki to sylwety budynków, które wchodzą w skład Muzeum – Stajnie Książęce oraz Zameczek Myśliwski Promnice. Znak rezydencji jest znakiem nadrzędnym – identyfikuje Muzeum Zamkowe jako instytucję i zarazem jako budynek. Jeżeli natomiast mówimy o Stajniach Książęcych lub Zameczku Promnice, sytuujemy ich symbole obok znaku nadrzędnego – znak rezydencji i znak Stajni Książęcych lub Promnic. Wszystkie znaki tworzą harmonijną rodzinę spójnych graficznie, uproszczonych w formie symboli. Działanie to, pozwala na rozbudowywanie rodziny o kolejne elementy. Znaki mogą funkcjonować samodzielnie, a także jako zestaw. Podstawowym celem projektu było umożliwienie stosowania identyfikacji Muzeum w różnych mediach, zarówno tych tradycyjnych jak i nowych np. mediach społecznościowych. Proste formy brył oraz czytelna typografia, sprawiają, że nowa identyfikacja wizualna Muzeum Zamkowego w Pszczynie spełnia powyższy wymóg. Możliwe jest drukowanie znaku w niewielkiej skali i implementacja na różnych nośnikach, przy użyciu różnorodnych technologii, np. wyszywania, druku i wyświetlania w internecie.