Książęcy dwór w Pszczynie w obiektywie

Klient:
Muzeum Zamkowe w Pszczynie

Rok:
2019

Współpraca:
Magdalena Szklarczyk-Kominko

Zdjęcia:
RedKnife Films

Wystawa „Książęcy dwór w Pszczynie w obiektywie” obrazuje życie pszczyńskiego dworu przed wybuchem I wojny światowej. Codzienne aktyw-ności rodziny i służby są przedstawione na fotografiach wykonanych przez nadwornego kucharza.
Ekspozycja została podzielona na strefy odpowiadające ulubionym miejscom rodziny książęcej i całego dworu. Pierwsza obrazuje zarówno wystawne przyjęcia jak i zabawy dzieci  w ogrodzie. Oryginalne meble ogrodowe są zaprezentowane na tle wielkoformatowych fotografii, na których zostały uwiecznione w czasach swojej świetności. Następną strefą są  wnętrza pokoi rodziny książęcej oraz komnaty przygotowane dla specjalnych gości dworu, w tym dla cesarza i cesarzowej. Dalsze działy poświęcone są funkcjonowaniu służby na dworze oraz otoczeniu Zamku  tj. parkowi oraz zameczkowi Promnice. Zmieniające się tonalnie kolory na ścianach „prowadzą” zwiedzających z jed-nej strefy w następną. Obiekty towarzyszące fotografiom „wychodzą” z archiwalnych zdjęć i są autentycznymi świadkami historii. Dzięki lupom rozmieszczonym w przestrzeni wystawy, można zapoznać się z detalami zdjęć.
Źródłem inspiracji identyfikacji wizualnej wystawy są zdjęcia. Elementy graficzne i kształty tworzące tło dla archiwalnych zdjęć są wyciągniętymi z fotografii detalami, które można odnaleźć  w archite-kturze budynków i w detalach elementów wyposażenia wnętrz.