Guck Mal Schlesien

Klient:
Business Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Rok:
2010

Zdjęcia:
Matylda Sałajewska, archiwum WZORRO

Wydarzenie "Guck mal! Schlesien" było częścią kampanii promocyjnej województwa śląskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. Podczas kilkudniowego eventu na centralnym placu w Dusseldorfie ustawiono tymczasowe pawilony, w których prezentowano ofertę turystyczną i kulturalną regionu. Całość wydarzeń i animacji odbyła się w odpowiedniej scenografii - w pawilonie prezentującym Beskidy wyrosły świerki, w części poświęconej Jurze powstała ścianka wspinaczkowa, a w namiocie dedykowanym Dziedzictwu Industrialnemu zrekonstruowano windę kopalnianą symulującą zjazd w podziemia kopalni. Charakterystyczna identyfikacja została zaprojektowana przez Matyldę Sałajewską, która była też dyrektor artystyczną całego przedsięwzięcia. Wnętrza pawilonów uzupełniały śląskie produkty i meble, a podczas wydarzeń goście mogli również spróbować nowoczesnej śląskiej kuchni.