Design32 Relacje

Klient:
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Rok:
2020

Zdjęcia:
Anna Dudziak

Współpraca:
Agata Korzeńska IDEE, Marta Żmija

Przegląd tegorocznych dyplomów magisterskich uczelni artystycznych dowodzi, że prace młodych projektantów są próbą znalezienia balansu pomiędzy światem wirtualnym, a rzeczywistością, życiem zawodowym, a prywatnym, przeszłością, a teraźniejszością. Wiele z prac dotyka tematu relacji z innymi ludźmi, własnym ciałem i naturą. Relacje to hasło – klucz tegorocznej edycji. Słowo to jest potraktowane dosłownie – jako zależności pomiędzy ludźmi, a środowiskiem zewnętrznym, a także występuje w kontekście wyjaśniania, tłumaczenia,
sprawozdania tematów i pojęć. Wystawa została podzielona na pięć sekcji, które tworzą odmienne
obszary tematyczne. W pierwszej kategorii znajdują się prace poświęcone relacjom międzyludzkim – projekty, które definiują istotę więzi w rodzinie, z sąsiadami. Ponadto, projekty te odnoszą się do barier komunikacyjnych oraz do uwikłania człowieka XXI wieku w życie. Druga kategoria to projekty, które poruszają temat zdrowia, ciała i higieny pracy. Ergonomia oraz dbanie o siebie to priorytety według autorów prac, które znalazły się w tej kategorii. Trzecia sekcja obejmuje prace, poruszające temat relacji człowieka ze środowiskiem naturalnym, zwierzętami i ich roli w dzisiejszym świecie, ale także w innych kręgach kulturowych. Projektanci zachęcają do większej uważności. Czwarta kategoria to projekty, odnoszące się do tożsamości i relacji przeszłości z teraźniejszością. To prace, które czerpią z tradycji, ale także definiują na nowo tożsamość miejsc i produktów. Ostatnia kategoria to przestrzeń, w której spotyka się świat wirtualny z rzeczywistością. Projekty wykorzystują technologię, pokazując w jaki sposób może być ona jeszcze efektywniej stosowna.
Kolor Pantone 2020 – Classic Blue – obrazuje spokój, harmonię i balans. Kolorystyka wystawy jest oszczędna – sprowadza się do niebieskiego, czerni, bieli i koloru drewna.
Aranżacja wystawy powstała w oparciu o pięć sekcji. Każda wizualnie została potraktowana oddzielnie potraktowana wizualnie, aczkolwiek minimalistyczny charakter powoduje, że całość jest spójna i harmonijna.
Elementy etalażu inspirowane są stylistyką zen, japońskimi minimalistycznymi wnętrzami oraz filozofią feng shui. Przykładowo, jedna z sekcji jest zbudowana z drewnianych platform, na których są umieszczone
obiekty. W innej sekcji prace wykadrowano drewnianymi ramami. Część projektów jest zaprezentowana na tle kolorowych, minimalistycznych niebieskich ścian.