Bitwa, której nie było

Klient:
Muzeum Krakowa

Rok:
2019

Współpraca:
Marta Żmija, Oliwia Michniewska, Magdalena Szklarczyk-Kominko

Zdjęcia:
Studio Latawiec

Wystawa „Bitwa, której nie było" to opowieść o ostatnich dniach pokoju, ale przede wszystkim o pierwszych sześciu dniach II wojny światowej w Krakowie. Poprzez materiał archiwalny w postaci zdjęć, statystyk i dokumentów jest opowiedziana historia obrony integralności ziem polskich. Ekspozycja składa się z sześciu segmentów i ogniskuje się wokół odpowiedzi na pytania o atmosferę,  która panowała w mieście, o obiekty mające strategiczne znaczenie w obronie oraz decyzje sztabu.

Centralnym punktem wystawy jest pokój generała Antoniego Szyllinga. Tajemniczy gabinet, do którego mieli dostęp jedynie wybrani, skrywa głównego „bohatera" wystawy – maszynę juz. Był to komunikator, którym posługiwano się w sztabie w celu wymiany informacji o stanie i zasobach wojsk na froncie. Obiekty w pokoju są ukryte za szkłem weneckim. Można je dostrzec po włączeniu światła przez Zwiedzającego. Rysunek graficzny szyb jest wizualnym odzwierciedleniem osi czasu, która prezentuje na ścianie kolejne wydarzenia tamtych dni. Kartki z kalendarza, towarzyszące każdemu z segmentów, są próbą osadzenia wydarzeń w Krakowie w szerszym kontekście historycznym. Mają spełniać rolę kroków milowych, porządkujących wiedzę. Infografiki oraz obiekty towarzyszące wystawie w sposób ilustracyjny prezentują wydarzenia tamtych dni.

Stonowana kolorystyka wystawy zmusza widza do skupienia na merytorycznej treści. W aranżacji wykorzystano płyty mdf barwione w masie, na których bezpośrednio zostały wydrukowane informacje, teksty i zdjęcia. Różne wątki merytoryczne zostały umieszczone na oddzielnych warstwach osi czasu – według, które zwiedzający przechodzą z jednego segmentu do drugiego.