Beskidzki Dom Zielin

Klient:
Gmina Brenna

Rok:
2018

Współpraca:
Anna Kaleta, Alicja Broda, Kacper Blajer

Zdjęcia i filmy:
RedKnife Films, Mateusz Mioduszewski

Wystawa stała w Beskidzkim Domu Zielin „Przytulia” prezentuje kulturę ludową górali beskidzkich. Głównym motywem przewodnim wystawy są rośliny występujące w Beskidach, które odgrywają główną rolę przy okazji celebracji obrzędów, świąt oraz praktyk magicznych. Wątki te są inspiracją do poznawania kultury, gwary, tradycji i folkloru Beskidu Śląskiego. Wystawa prezentowana jest na ośmiu ekspozytorach w postaci infografik, tekstów, aplikacji multimedialnych, filmów i fotografii. Informacje zostały podzielone na cztery działy, które oznaczone są  kodem  kolorystycznym. Kolor zielony przypisany jest do działu „W zdrowiu i chorobie”, niebieski do „W rodzinnym domu”, żółty do działu „Na polu i w zagrodzie”, czerwony do „W świątek piątek i niedzielę”. Dodatkowo na wystawie, prezentowana jest czeska miejscowość Bystrzyca oraz rzeka Olza, które mają przyporządkowany kolor pomarańczowy. Treści merytoryczne zostały przedstawione w przystępnej formie dla różnych grup odbiorców. 

Odwiedzający mogą zarówno obejrzeć filmy, które powstały specjalnie z myślą o wystawie, jak i skorzystać z aplikacji, które mają zachęcić młodszych odbiorców do zapoznania się z breńską kulturą.

Wystawa została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych  przygotowano mapę z tyflografiką oraz tabliczki pisane Braillem. Wszystkie treści merytoryczne zostały przetłumaczone na język migowy.